Information om HHC

‼️ HHC är nu helt olagligt efter 2023-07-11

OBS! Vi säljer enbart till 18+ utan undantag! 
Inga produkter säljs i konsumtionssyfte och vi friskriver oss helt kring vad våra kunder gör med våra produkter. 

Vidare står vi INTE bakom medias senaste rapportering om att HHC skulle vara hälsovådligt på annat sätt än konventionell cannabis EVENTUELLT skulle kunna vara. 
Det finns inga belägg för det – varken vetenskapligt eller anekdotiskt (som vi känner till, ni får gärna rätta oss om vi har fel).

Det stämmer att produkten är syntetiserad, men den förekommer helt naturligt i hampa och våra produkter har hydrogenerats från isolat gjort på 100% rent CBD. Därefter analyseras produkterna för att säkerställa cannabinoida innehållet samt efter potentiella restprodukter i två oberoende labb som specialiserar sig på cannabis och hampa. 

Vad är HHC?

Hexahydrocannabinol (HHC) är ett derivat av THC eller CBD som genom hydrogenering framställs. Det är en naturligt förekommande substans i cannabisväxten, om än väldigt sällsynt. HHC syntetiserades först 1947 av Roger Adams med hjälp av naturlig THC från Cannabis sativa. Flera forskargrupper har lyckats syntetisera både (+)-HHC och (-)-HHC med hjälp av citronellal och olivetol, samt andra relaterade föreningar. Även om liknande föreningar tidigare har identifierats i cannabis – har HHC självt sällan isolerats från växten. En grupp forskare tog 2020 ut ett lipiduttag från frön av Cannabis sativa och upptäckte 43 cannabinoider i det grova uttaget, varav en var HHC. 

Den har två diastereomerer vid metylpositionen (9). HHC tillverkas vanligtvis från delta8-THC eller delta9-THC. Det finns inga dubbelbindningar i cyclohexylringen som D8/D9 har, dessa har tagits bort från strukturen och hydrogenatomer har lagts till föreningen. Liknande analoger av HHC har visat sig binder till CB1-receptorn och producera cannabineffekter hos djur, med 9β-HHC-enantiomeren vara mycket mer aktiv än 9α-HHC. Även om HHC har visat sig binda till CB1-receptorn, så binder det med svagare affinitet än THC, vilket brukar indikera att det inte är lika intoxicerande som typisk THC. Eftersom HHC finns naturligt i cannabisväxten, har människor troligen ovetande konsumerat små mängder av denna cannabinoider i århundraden.

HHC har hittats vara en avfallsprodukt vid nedbrytningen av THC på samma sätt som cannabionol och delta-8-THC kan bildas av cannabisplantan från delta-9-THC-ned.

HHC Översikt

HHC är en aktiv molekyl som finns naturligt i cannabis. Liksom CBD (cannabidiol) eller CBG (cannabigerol), är HHC (hexahydrocannabinol) -molekylen en del av cannabinoidfamiljen .

Precis som med CBD var det nödvändigt att tillgripa mänskligt urval av frön och korsning av vissa arter för att uppnå utvecklingen av blommor som är naturligt laddade med HHC. Detta urval gjordes under flera generationer av odlare specialiserade på HHC.

När det gäller denna olja extraheras cannabinoiderna och vissa terpener från cannabisväxten som för utvecklingen av en CBD-olja.

Effekterna av HHC är mycket starkare än CBD. Dessa effekter orsakar betydande fysisk avslappning såväl som mild mental stimulans.

Vid drogtest med salivtest verkar HHC-produkter utlösa testerna. Du kommer då att behöva begära ett annat prov med blodprov för att visa dina sanna cannabinoidnivå i blodet. 

Vi rekommenderar att du är mycket försiktig med HHC-produkter. Effekterna är mycket kraftfulla enligt beskrivningen ovan och det kan vara farligt att konsumera. Vi som svenskregistrerad aktiebolag avråder helt från konsumtion – produkterna säljs inte i detta syfte.

Dem olika HHC spektrumen i oljor

Det finns olika typer av HHC-olja:

-Fullspektrumolja: I fullspektrumolja hittar vi alla cannabinoider som finns naturligt i växten ( THC ingår ). Fullspektrumolja ger mer kraftfulla effekter tack vare att det är flera cannabionider i.

-Bredspektrumolja: I bredspektrumolja hittar vi alla cannabinoider som finns naturligt i växten, utan THC. Bredspektrumolja möjliggör användning med mildare effekter.

-Isolatolja: I isolatolja är den enda cannabinoid som finns närvarande HHC. Denna olja gör att HHC kan konsumeras utan några andra cannabinoider för att fokusera på effekterna av HHC utan påverkan av andra cannabinoider.

Är HHC lagligt?

HHC är en mycket ny produkt på den Svenska marknaden , den är för närvarande inte förbjuden att sälja, köpa och inneha. Molekylen är laglig enligt Europeisk lagstiftning, vilket gör den till en laglig produkt så länge som statliga experter inte har lagstiftat om den.

Samtliga av våra destillat är brett spektrum och är utvunnet från ett CBD-isolat, vilket betyder att det inte ens finns spår av THC i våra produkter, så det är lagligt att konsumera THCP och HHCO för närvarande. HHC är dock olagligt. 

För optimal konservering, förvara dina produkter på en sval plats, borta från värme och ljus. När en produkt öppnas, se till att stänga förpackningen ordentligt.

HHC ÄR NU OLAGLIGT I SVERIGE (FROM 2023-07-11)

Hur tillverkas HHC?

HHC, eller hexadecimalt kodade THC, är en mindre cannabinoid som förekommer naturligt i cannabis men i för små mängder för att göra utvinningsprocessen kostnadseffektiv. Det upptäcktes 1940 av kemisten Roger Adams, som skapade det genom att lägga till hydrogen till THC-molekylen och ändra dess fysiska egenskaper genom en process som kallas hydrogenation.

Hydrogenation ändrar strukturen av delta 9 THC genom att ersätta en dubbelbindning med två hydrogenatomer, vilket ändrar dess molekylvikt och också gör det mer stabil. Enligt Mark Scialdone, en kemist och BR Brands Chief Science Officer, förbättrar hydrogenation ”stabilitet och motstånd mot termo-oxidativ nedbrytning” – vilket innebär att HHC har en längre hållbarhetstid och är mindre mottaglig för skador orsakade av UV-ljus och värme.

Effekter av HHC? 

HHC ger inte samma psykoaktiva effekt som THC, men kan ge liknande effekter om det används i tillräckliga mängder. När det produceras i laboratoriet är en HHC-batch en blandning av aktiva och inaktiva HHC-molekyler. De aktiva HHC-molekylerna binder väl med kroppens cannabinoider.

Kan HHC visas i drogtester?

Det verkar som om HHC inte bryts ner i kroppen på samma sätt som THC. Till skillnad från delta 8, delta 9 och delta 10-former av THC finns det några bevis för att HHC inte metaboliseras till 11-hydroxy-THC, som är det nedbrytningsämne som många labb testar för.

Hittills vet ingen säkert att HHC inte kommer att lämna ett positivt svar för användning i ditt blod, urin eller hår. Vid ett stickprov från leverantörer har dom sett att flera HHC produkter sig vid ett urintest men inte blodtester. Om till exempel din arbetsgivare testar för droganvändning, föreslår vi att du inte riskerar ditt arbete genom att använda HHC. Vi som säljare uppmanar inte till konsumtion utav våra produkter och avråder helt enkelt från detta.

Har HHC medicinska fördelar?

HHC har inte studerats i lika stor utsträckning, så som mer tillgängliga cannabinoider som delta 9 THC, CBD eller CBG, men det har funnits några lovande studier. En studie från 2011 visade att vissa syntetiska analoger av hexahydrocannabinol (HHC) ”hämmade starkt bröstcancercellinducerad angiogenes och tumörväxt”. Japanska forskare publicerade en artikel 2007 beskriver HHC:s imponerande smärtblockerande förmåga hos möss. Men det är förmodligen för tidigt att säga om HHC har stor potential som en terapeutisk molekyl och vi uttalar oss inte om detta. Allt i detta stycke är hypotetiskt och är inte ett utforskat ämne, vi står inte för denna text och rekommenderar egen efterforskning. 

HHC godis och gummies

Edibles, godis eller gummies är varor som innehåller HHC, en aktiv ingrediens i cannabis. Dessa varor kan vara allt från bakverk till godis. Effekterna av edibles kan ta längre tid att känna än vid rökning eller vapning eftersom THC måste brytas ner i magen och levereras till levern innan det når blodomloppet. Effekterna kan också vara starkare och vara kvar längre. Det är viktigt att vara försiktig när man använder edibles eller godis med HHC och att börja med låga doser för att undvika överdosering. Det rekommenderas att man väntar minst en timme innan man tar mer för att se hur kroppen reagerar.

Det är viktigt att notera att det inte finns någon lagstiftning på plats för HHC-edibles/godis i flera länder, och det kan vara svårt att veta vad man får i sig. Om man väljer att köpa varor med HHC, så är det viktigt att köpa dem från pålitliga källor och följa alla instruktioner och rekommendationer på förpackningen. Det är också viktigt att vara medveten om att HHC kan fungera olika beroende på märke/produktion/styrka.

Vad är CBG?

CBG står för cannabigerol, vilket är en av de många cannabinoider som finns naturligt i cannabisväxten. CBG har visat sig ha potential som ett terapeutiskt medel på grund av dess interaktion med det endocannabinoida systemet i människokroppen. CBG har också visat sig ha antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper, vilket gör det användbart inom medicin och hälsa.   

Vad är CBC?

CBC står för cannabichromene, vilket är en annan av de många cannabinoider som finns naturligt i cannabisväxten. CBC har visat sig ha antiinflammatoriska, smärtlindrande och antidepressiva egenskaper, och det har också visat sig ha potential som en anti-cancer substans. CBC interagerar också med det endocannabinoida systemet i människokroppen och kan fungera som en antagonist till CB1-receptorn, vilket kan bidra till dess potentiella terapeutiska effekter.    

Det finns fortfarande mycket forskning som behöver göras på cannabinoider som CBG och CBC, men det finns några potentiella och föreslagna användningsområden som har undersökts. CBG kan ha potential för att behandla glaukom, eftersom det kan minska intraokulärt tryck i ögonen. CBG har också visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper, vilket kan vara användbart vid behandling av inflammatoriska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom och reumatoid artrit. Andra potentiella användningsområden för CBG inkluderar behandling av neurodegenerativa sjukdomar som Huntingtons sjukdom, eftersom CBG kan hjälpa till att skydda nervceller mot skador.  CBC har visat sig ha antiinflammatoriska, smärtlindrande och antidepressiva egenskaper, vilket kan vara användbart vid behandling av kronisk smärta, depression och andra psykiska sjukdomar. CBC har också visat sig ha potential som en anti-cancer substans, eftersom det kan hämma tillväxten av vissa cancerceller och hjälpa till att förhindra spridning av cancer. CBC kan också ha neuroprotektiva egenskaper och kan skydda hjärnceller från skador vid neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom.  
Det är dock viktigt att notera att mer forskning behövs för att fastställa säkerheten och effektiviteten av CBG och CBC innan de kan användas som terapeutiska medel. Det är också viktigt att konsultera en läkare innan du börjar använda cannabinoider för behandling av medicinska tillstånd.

Q&A om HHC

Q: Vad är Hexahydrocannabinol (HHC)? 

A: Hexahydrocannabinol (HHC) är en kemisk förening relaterad till cannabiskemikalier och cannabinoider. Det är en isomer av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), den mest kända och psykoaktiva föreningen i cannabisväxten.

Q: Hur skiljer sig HHC från THC? 

A: HHC skiljer sig från THC genom att ha en annan molekylär struktur och anses vara mindre potent. Det finns också begränsad forskning om HHC och dess farmakologiska egenskaper jämfört med THC.

Q: Finns det någon forskning om HHC? 

A: Det finns begränsad forskning om HHC och dess effekter på människor. Mer forskning behövs för att förstå dess farmakologiska egenskaper, säkerhet och eventuella medicinska användningar.

Q: Är HHC lagligt att använda? 

A: Lagstiftningen och reglerna kring HHC kan variera mellan olika jurisdiktioner. Det är viktigt att följa lokala lagar och riktlinjer när det gäller användning och hantering av sådana substanser. Det är efter 2023-07-11 olagligt att bruka, inneha eller sälja HHC.

Q: Finns det några kända medicinska användningar av HHC? 

A: På grund av bristen på forskning är det för närvarande ingen etablerad medicinsk användning för HHC. Eventuella påstådda medicinska egenskaper eller användningar bör undersökas närmare och diskuteras med en kvalificerad hälso- eller läkemedelsexpert.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60