HHC-O Information

‼️ HHCO är nu helt olagligt efter 2024-01-16

Vad är HHC-O?

HHCO (Hexahydrocannabinol-O-acetat) – Den nya cannabinoiden som kan ersätta HHC

Vår förståelse för cannabinoider fortsätter att utvecklas när vi upptäcker kemiska föreningar som vi aldrig sett tidigare och hittar nya sätt att dra nytta av hampväxtens egenskaper. Hexahydrocannabinol-O-acetat, även känt som HHC-O-acetat (HHC-O), är en ny cannabinoid som förväntas bli mycket populär under de kommande månaderna. 
HHC-O-acetat är en mycket ny cannabinoid som har nått hampamarknaden, och på grund av detta är det mycket möjligt att du aldrig ens har hört talas om den tidigare. HHC-O är acetylversionen av HHC, en naturligt förekommande cannabinoid som fungerar som den vätebehandlade formen av THC och är kemiskt stabil tack vare sin väteförstärkning. Den är välkänd för sina likheter med delta-9 THC.
HHC-O tar den naturligt förekommande HHC:n och applicerar acetylanhydrid på föreningen på samma sätt som vi skapar THC-O. Detta ökar cannabinoidens styrka med cirka 1,5 gånger.
Orsaken till denna förbättrade styrka är enkel. Det gör cannabinoiden ännu mer lik delta-9 THC, eftersom hexahydrocannabinol är något mildare. Detta förstärker i princip ”högeffekten” för HHCO jämfört med HHC.

Vad är HHC-O Acetat?

HHC-O kan vara nytt för cannabisanvändare och nyfikna åskådare då det är en nyupptäckt psykotrop cannabinoid. Den är baserad på hampa och skapas genom att göra en acetylversion av HHC, vilket erhålls från CBD. Till skillnad från vissa andra cannabinoider förekommer inte HHC-O naturligt utan måste produceras med hjälp av mänsklig intervention.
Även om HHC-O utvinns från naturliga källor kräver det komplexa kemiska processer för att framställas. Dessutom är det viktigt att ha en HHCO-leverantör att köpa bra produkter från.

Vad är skillnaden mellan HHC och HHC-O?

HHC är en populär cannabinoid som finns i cannabisväxten. Det är strukturellt likt THC, den primära psykoaktiva föreningen i cannabis, men har en något annorlunda kemisk struktur som påverkar kroppen och sinnet annorlunda.
HHC interagerar med kroppens endocannabinoida system (ECS), som hjälper till att reglera olika fysiologiska processer såsom humör, smärtuppfattning och aptit. Även om forskning om HHC fortfarande är i ett tidigt skede, har det potentiella terapeutiska fördelar. När HHC binder till ECS-receptorer i hjärnan och kroppen kan det ge flera effekter.

HHC-O-acetat är ett nytt tillskott till hampaindustrin och kan vara obekant för många människor. Det är en acetatversion av HHC, en naturligt förekommande cannabinoid med liknande effekter som delta-9 THC.
HHC är en hydrerad form av THC som är kemiskt stabil på grund av dess väteförstärkning. HHCo skapas genom att tillsätta ättiksyraanhydrid till HHC på samma sätt som THC-O produceras. Genom att göra detta ökar cannabinoidens styrka med cirka 1,5 gånger.

Vad är de potentiella fördelarna med HHC-O?

HHCO produkter är helt nya och för bara några månader sedan var de okända för de flesta. Det innebär att forskare ännu inte har haft möjlighet att studera dess funktioner. Lyckligtvis kan vi dra vissa slutsatser genom att jämföra med andra cannabinoider som fungerar på liknande sätt.

– Hanterar illamående: Delta-9-THC minskar illamående och kräkningar. Personer som lider av kroniskt illamående kan ha svårt att få i sig tillräckligt med mat, och HHC-O kan hjälpa dem på samma sätt som delta-9-THC.
– Reglerar humörförändringar: HHC-O utlöser psykoaktiva effekter genom att binda till CB1-receptorer. Dessa psykoaktiva cannabinoider har egenskaper som kan reglera humöret.
– Ökar aptiten: På samma sätt som delta-9-THC och andra cannabinoider kan HHC-O troligtvis öka aptiten

Vilka är de psykoaktiva effekterna av HHC-O?

Anledningen till att delta-9 THC och HHC/HHC-O-produkter ger så liknande effekter är att de verkar bearbetas på samma sätt av kroppens endocannabinoida system (ECS). Det innebär att cannabinoiderna samverkar med samma cannabinoidreceptorer i nervsystemet som utlöser rus och absorberas även i en mycket liknande takt.
Genom att öka styrkan hos HHC genom att skapa HHC-O ökar man ytterligare absorptionstakten så att ”högeffekten” blir mer jämförbar med de THC-dominerande hög-THC-sorterna på marknaden.

Var kan man köpa HHC-O i Sverige?

HHCO-produkter finns tillgängliga online hos de flesta återförsäljare av hampabaserade produkter. De säljs också i butiker som säljer hampaprodukter, närbutiker, bensinstationer och vissa vapebutiker. HHCO är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper HHC-O-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter. 

Vi på LGD säljer HHCO till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra HHCO produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras HHCO återförsäljare. Vi säljer dessutom HHCO i bulk och som wholesaler och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter. Vi hjälper gärna till.
LGD säljer HHCO vape, HHCO godis och HHCO buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda butik inom grey area cannabinoider i Sverige. 

Är HHC-O lagligt i Sverige?

HHC-O är en cannabinoid som är under utredning av folkhälsomyndigheten vilket endast innebär att man tull- och polismyndigheten får beslagta denna substans vid påträffande. Men detta är inget dom aktivt letar efter. Vi förväntar ett ganska snart besked om HHCO ska bli olagligt. Vi på LGD kommer hålla er uppdaterade gällande HHCO´s lagliga status i Sverige. Så, HHCO är i dagsläget lagligt att köpa, sälja och inneha i Sverige. 

Hur är effekten av HHC-O?

Någon som har erfarenhet av THC-föreningar vet att effekterna i slutändan kan vara subtilt olika för varje individ. Men övergripande sett är ”högeffekten” starkare än delta-8 THC och kan både ge en upplyftande och avslappnande känsla för sinnet och kroppen, med en något diffus och dimmig sensation som kan vara djupt tillfredsställande när man letar efter ett sätt att koppla av. Det är viktigt att påpeka att många av de mer specifika effekterna som du upplever kommer att bero på den sort du har köpt. Samt att det i nuläget inte finns någon godkänd forskning om detta i Sverige, alltså är allt detta endast påståenden och inte fakta.

Q&A om HHCO

Q: Vad står HHCO för? 

A: HHCO står för Hexahydrocannabinol-O-acetat.

Q: Vad är HHCO? 

A: HHCO är en cannabinoid, närmare bestämt Hexahydrocannabinol-O-acetat. Det är en nyupptäckt förening som är kemiskt besläktad med THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabisväxten.

Q: Hur skapas HHCO?

A: HHCO skapas genom att applicera acetylanhydrid på den naturligt förekommande cannabinoiden HHC (Hexahydrocannabinol). Denna kemiska process förstärker cannabinoidens potens och gör den mer lik delta-9-THC.

Q: Vilka är de psykoaktiva effekterna av HHCO? 

A: Liksom delta-9-THC är HHCO psykoaktivt och kan ge en ”högeffekt”. Effekterna kan variera något mellan individer, men det beskrivs ofta som starkare än delta-8-THC. Det kan ge en upplyftande och avslappnande känsla för sinnet och kroppen, med en något diffus och dimmig sensation.

Q: Vad är fördelarna med HHCO? 

A: Fördelarna med HHCO håller fortfarande på att undersökas eftersom det är en relativt ny cannabinoid. Vissa användare rapporterar att det kan hjälpa till att hantera illamående, reglera humörförändringar och öka aptiten, liknande effekter som andra cannabinoider som delta-9-THC har.

Q: Finns det några biverkningar eller risker med HHCO? 

A: Eftersom HHCO är en relativt ny cannabinoid, är det begränsad information om dess biverkningar och risker. Som med alla cannabinoider kan individuella reaktioner variera, och vissa personer kan uppleva oönskade effekter såsom ångest, förvirring eller sömnstörningar. Det är viktigt att använda HHCO med försiktighet.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60