THCB Information – Allmän info om THCB i Sverige

THCB (D9 Tetrahydrocannabutol) – Den nya cannabinoiden som kan ersätta THCP, HHCO och HHC.

Vår förståelse för cannabinoider fortsätter att utvecklas när vi upptäcker kemiska föreningar som vi aldrig sett tidigare och hittar nya sätt att dra nytta av hampväxtens egenskaper. D9 Tetrahydrocannabutol, även känt som THCB, är en ny cannabinoid som förväntas bli mycket populär under de kommande månaderna. 
THCB är en mycket ny cannabinoid som har nått hampamarknaden, och på grund av detta är det mycket möjligt att du aldrig hört talas om den tidigare. THCB är en naturligt förekommande cannabinoid som genom en förändring på kolsidan av molekylen. Den är välkänd för sina likheter med delta-9 THC men med marginellt annorlunda egenskaper.

THC-B är den naturligt förekommande kusinen till THC-P kan man säga. Väldigt snarlika effekter, men med kortare efterdyningar än den långverkande molekylen THC-P som är känd för att ge effekt i många timmar/dagar – beroende på om och hur den konsumerats.

Vad är THCB?

THCB är en ny cannabinoid för cannabisanvändare och nyfikna åskådare då även denna hittades av italienska forskare under 2019.. Den är baserad på hampa och skapas genom att isolera THCB för att sedan syntetiseras i ett laboratorium. 
Även om THCB utvinns från naturliga källor kräver det komplexa kemiska processer för att framställas. Dessutom är det viktigt att ha en trovärdig THCB-leverantör att köpa bra produkter från. Våra produkter håller extremt hög och god kvalitet och tillverkas i ett av Europas mest framstående laboratorium som sedan skickar destillaten till tredjeparts-laboratorium där de testas så att de inte innehåller tungmetaller eller otillåtna molekyler.

Vi på LD har alltid lovat våra kunder att inte sälja analoga molekyler och detta håller vi fast vid.

Vad är skillnaden mellan HHC och THCB?

HHC är en populär cannabinoid som finns i cannabisväxten. Det är strukturellt likt THC, den primära psykoaktiva föreningen i cannabis, men har en något annorlunda kemisk struktur som påverkar kroppen och sinnet annorlunda.
HHC interagerar med kroppens endocannabinoida system (ECS), som hjälper till att reglera olika fysiologiska processer såsom humör, smärtuppfattning och aptit. Även om forskning om HHC fortfarande är i ett tidigt skede, har det potentiella terapeutiska fördelar. När HHC binder till ECS-receptorer i hjärnan och kroppen kan det ge flera effekter.

THC-B är ett nytt tillskott till hampaindustrin och kan vara obekant för många människor. Det är en naturligt förekommande cannabinoid med liknande effekter som delta-9 THC.
HHC är en hydrerad form av THC som är kemiskt stabil på grund av dess väteförstärkning. Genom att göra detta ändras cannabinoidens styrka och struktur. Samma princip gäller för THCB då man på syntetisk väg tar fram en cannabinoid som naturligt finns i mindre mängder i naturen.

Vad är de potentiella fördelarna med THCB?

THCB produkter är helt nya och för bara några månader sedan var de okända för de flesta. Det innebär att forskare ännu inte har haft möjlighet att studera dess funktioner. Lyckligtvis kan vi dra vissa slutsatser genom att jämföra med andra cannabinoider som fungerar på liknande sätt.

– Hanterar illamående: Delta-9-THC minskar illamående och kräkningar. Personer som lider av kroniskt illamående kan ha svårt att få i sig tillräckligt med mat, och THC-B kan hjälpa dem på samma sätt som delta-9-THC.
– Reglerar humörförändringar: THCB utlöser psykoaktiva effekter genom att binda till CB1-receptorer. Dessa psykoaktiva cannabinoider har egenskaper som kan reglera humöret.
– Ökar aptiten: På samma sätt som delta-9-THC och andra cannabinoider kan THCB troligtvis öka aptiten

Vilka är de psykoaktiva effekterna av THCB?

Anledningen till att delta-9 THC och HHC/THCB-produkter ger så liknande effekter är att de verkar bearbetas på samma sätt av kroppens endocannabinoida system (ECS). Det innebär att cannabinoiderna samverkar med samma cannabinoidreceptorer i nervsystemet som utlöser rus och absorberas även i en mycket liknande takt.
Genom att öka styrkan hos THC genom att skapa THCB ökar man ytterligare absorptionstakten så att effekten blir mer jämförbar med de THC-dominerande sorterna med hög D9-THC på marknaden.

Var kan man köpa THCB i Sverige?

Vi är än så länge de enda som i stor skala säljer THCB på den svenska marknaden. THCB-produkter finns tillgängliga online hos ett par återförsäljare av hampabaserade produkter. THCB är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper THCB-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter.

Vi på LD säljer THCB till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra THCB produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras THCB återförsäljare. Vi säljer dessutom THCH och THCB i bulk och som wholesale och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter.
LD säljer THCB vape, THCB godis och THCB buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda butik inom cannabinoider i Sverige. Vi säljer aldrig analoga cannabinoider utan enbart naturliga som syntetiseras i professionella labb som vi samarbetar med.

Skillnaden mellan THCB och THC?

Skillnaden mellan THCB (Tetrahydrocannabivarin) och THC (Tetrahydrocannabinol) ligger i deras kemiska strukturer och potentiella effekter:

 1. Molekylär Struktur:
  • THCB: THCB är en variant av THC och har en kemisk struktur som liknar THC, men med vissa variationer, särskilt i sidokedjan.
  • THC: THC är den primära psykoaktiva föreningen i cannabis och har en välkänd kemisk struktur med en 5-kolens sidokedja.
 2. Psykoaktivitet:
  • THCB: Liksom THC är THCB en cannabinoid och kan ha vissa psykoaktiva effekter. Dock anses THCB oftast vara mindre psykoaktivt än traditionellt Delta-9 THC.
  • THC: THC är känt för att producera den karakteristiska ”höga” känslan och andra psykoaktiva effekter.
 3. Förekomst:
  • THCB: THCB förekommer naturligt i vissa cannabisväxter, och dess koncentration varierar mellan olika sorter och stammar.
  • THC: THC är också en naturlig förekommande cannabinoid i cannabisväxter, och det är den mest studerade och kända cannabinoiden när det gäller dess psykoaktiva egenskaper.
 4. Forskning och Användning:
  • THCB: Det pågår forskning på THCB, och vissa studier har antytt att det kan ha potentiella medicinska egenskaper, inklusive möjlig aptitdämpande effekt.
  • THC: THC har omfattande forskning bakom sig och används medicinskt för att lindra smärta, minska illamående och förbättra aptiten hos vissa patienter
 5. Receptorer och Affinitet:
  • THCB: Interagerar med cannabinoidreceptorer, särskilt CB1 och CB2, men dess exakta affinitet och mekanismer är ämnen för fortsatt forskning.
  • THC: Har hög affinitet för CB1-receptorer i hjärnan och påverkar dem för att producera sina psykoaktiva effekter.
 6. Naturlig Variation:
  • THCB: Förekommer naturligt i vissa cannabisstammar, och dess koncentration kan variera beroende på genetik och odlingsförhållanden.
  • THC: Är en av de mest framstående cannabinoiderna i cannabis och finns i varierande koncentrationer beroende på cannabisstam.

Vad är skillnaden mellan THCB och HHC?

Både THCB (Tetrahydrocannabivarin) och HHC (Hexahydrocannabinol) är cannabinoider, men de har olika kemiska strukturer och potentiella effekter:

 1. Molekylär Struktur:
  • THCB: THCB är en variant av THC (tetrahydrocannabinol) och har en kemisk struktur som liknar THC, men det har en varierande sidokedja.
  • HHC: HHC har en hexahydro-benzenringstruktur och är kemiskt annorlunda än THCB och andra THC-varianter.
 2. Psykoaktivitet:
  • THCB: THCB är en cannabinoid och har vissa likheter med THC, vilket innebär att det kan ha psykoaktiva effekter, men dessa kan vara svagare än de som är förknippade med traditionellt Delta-9 THC.
  • HHC: HHC är känt för sina potentiella psykoaktiva egenskaper, men dess exakta effekter och styrka kan variera.
 3. Förekomst:
  • THCB: THCB är en naturligt förekommande cannabinoid i cannabisväxter.
  • HHC: HHC kan förekomma naturligt i cannabis, och dess existens har upptäckts i frön från cannabis sativa-plantan.
 4. Forskning och Uppdagelse:
  • THCB: Det finns viss forskning om THCB och dess potentiella medicinska egenskaper, men mer forskning kan behövas för att förstå dess fulla potential.
  • HHC: HHC är en relativt ny upptäckt cannabinoid, och forskningen på dess egenskaper pågår fortfarande.

Det är viktigt att notera att informationen om cannabinoider kan vara föremål för uppdateringar och att forskningen på dessa föreningar fortsätter att utvecklas. Om du är intresserad av att få den mest aktuella och tillförlitliga informationen, bör du konsultera vetenskapliga källor och aktuell forskning inom området.

Var kan man köpa THCB i Sverige?

THCB-produkter finns tillgängliga online hos de flesta återförsäljare av hampabaserade produkter. De säljs också i butiker som säljer hampaprodukter, närbutiker, bensinstationer och vissa vapebutiker. THCB är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper THCB-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter.

Vi på LGD säljer THCB produkter till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra THCB produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras THCB återförsäljare. Vi säljer dessutom THCB i bulk och som wholesaler och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter. Vi hjälper gärna till.
LGD säljer THCB vape, THCB godis och THCB buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda butik inom grey-area/Headshop för cannabinoider i Sverige.

Framtiden för THCB och THCH i Sverige

Eftersom dessa molekyler är förvillande lika andra redan förbjudna rusgivande ämnen uppmanar vi till noggrann övervakning av Folkhälsomyndighetens lista över ”Substanser under utredning” och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Det är viktigt att betona att dessa molekyler när som helst kan förbjudas, och det ligger på den enskilde att säkerställa att man inte köper olagliga substanser.

Är THCB lagligt i Sverige?

THCB är en cannabinoid som är laglig i Sverige. THCB är inte under utredning eller dylikt av någon instans i Sverige. 

Detta skrevs den 05/03-2024

Visas THCB i drogtester?

Det finns en begränsad mängd information tillgänglig om huruvida THCB (Tetrahydrocannabivarin) kan upptäckas i drogtester. Traditionella drogtester är vanligtvis inriktade på att identifiera THC (tetrahydrocannabinol) och dess metaboliter, särskilt THC-COOH (carboxy-THC), som är huvudmetaboliten av THC.

Eftersom THCB har en kemisk struktur som är lik THC och betraktas som en form av THC, är det teoretiskt möjligt att det kan påverka drogtestresultat som söker efter THC eller dess metaboliter. Dessa tester, vanligtvis urinbaserade, är utformade för att upptäcka närvaron av specifika substanser eller deras metaboliter i kroppen.

De olika typerna av drogtester, såsom urin-, saliv-, hår- och blodtester, har olika tidsfönster för att upptäcka användning av substanser. Urinbaserade tester är vanliga för anställnings- och brottslighetsrelaterade tester och är känsliga för THC och dess metaboliter, men det är osäkert huruvida de specifikt kommer att upptäcka THCB.

Det är viktigt att notera att forskningen kring THCB och dess påverkan på drogtestresultat kanske inte är lika omfattande som för andra cannabinoider. Om du är orolig för hur THCB kan påverka dina drogtestresultat, är det rekommenderat att konsultera med experter inom området eller medicinsk personal för aktuell och exakt information.

Hur är effekten av THCB?

Någon som har erfarenhet av THC-föreningar vet att effekterna i slutändan kan vara subtilt olika för varje individ. Men övergripande sett är den psykoaktiva effekten är starkare än delta-8 THC och kan både ge en upplyftande och avslappnande känsla för sinnet och kroppen, med en något diffus och dimmig sensation som kan vara djupt tillfredsställande när man letar efter ett sätt att koppla av. Vi skulle klassa THCB mer som en indica medan THCH fungerar mer som en sativa. Mycket av effekten avgörs också av terpener, vilket betyder att olika smaker kan ge olika effekter på kroppen. Det är viktigt att påpeka att många av de mer specifika effekterna som du upplever kommer att bero på den sort du har köpt. Samt att det i nuläget inte finns någon godkänd forskning om detta i Sverige, alltså är allt detta endast påståenden och inte fakta.

Q&A om THCB

Q: Vad står THCB för? 

A: Delta9-Tetrahydrocannabutol

Q: Vad är THCB? 

A: THCB är en cannabinoid, närmare bestämt Tetrahydrocannabutol. Det är en nyupptäckt förening som är kemiskt besläktad med THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabisväxten.

Q: Hur skapas THCB?

A: I lekmannatermer använder forskare en reaktion som kallas ”terpenylering” för att kombinera ett ämne som kallas heptylresorcinol med ett terpenderivat för att skapa THCB, som har en längre kolkedja än THC. 

Q: Vilka är de psykoaktiva effekterna av THCB? 

Styrkan hos THCB tros likna den hos vanlig delta-9 THC. Detta innebär att i doser så små som 2 mg kan det ge en betydande psykoaktiv effekt inklusive känslan av att vara beruserad, hungrig, snurrig, trött m.m.

Q: Vad är fördelarna med THCB? 

A: En studie från 2020 publicerad i Scientific Reports att THCB främjar antinociceptiv aktivitet hos möss, vilket betyder att det hjälper till att hantera kroppens smärtreaktion på potentiellt skadliga stimuli som toxiner och skadliga kemikalier. En ytterligare studie från 2020 publicerad av Journal of Natural Products fann att THCB visade lovande antiinflammatoriska och smärtstillande effekter hos möss. Vi bekräftar dock inte detta utan hänvisar till egen efterforskning online. Informationen här är rent informativ och pekar mot de studier och information som finns tillgänglig för allmänheten.

Q: Finns det några biverkningar eller risker med THCB? 

A: Eftersom THCB är en relativt ny cannabinoid, är det begränsad information om dess biverkningar och risker. Som med alla cannabinoider kan individuella reaktioner variera, och vissa personer kan uppleva oönskade effekter såsom ångest, förvirring eller sömnstörningar. Det är viktigt att använda THCB med försiktighet.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60