THCH Information – Allt om THCH i Sverige

Det är väl dokumenterat att det finns över 100 cannabinoider närvarande i cannabisväxten. THCH är en av de nya cannabinoiderna som isolerats och utforskats, så vad är THCH (även vanligtvis identifierad som Tetrahydrocannabihexol) och vad är dess speciella egenskaper?

Med legaliseringen av rekreationell cannabis i vissa länder och kontinenter, samt den pågående avkriminaliseringen och omklassificeringen av växten i andra, har det skett betydligt mer vetenskaplig forskning inom området marijuana, vilket har lett till några spännande upptäckter.

THCH är den senaste cannabinoiden som släppts ut i det vilda, och herregud, den är intressant! Men vad skiljer denna förening från vanligt THC, eller CBD, eller någon av de andra cannabinoider som identifierats i cannabisväxten?

Vad är THCH?

THC-H, eller Tetrahydrocannabihexol, är en fytocannabinoid som forskare upptäckte år 2019. Det är en tetrahydrocannabinol (THC)-förening, den primära psykoaktiva föreningen ansvarig för den ”rusning” som är förknippad med marijuana.

THC-H är en unik cannabinoid som utmärker sig med en längre n-hexyl sidokedja bestående av sex kolatomer, vilket skiljer den från Delta-9 THC, som har en 5-kolatoms sidokedja. THC-H:s kemiska struktur möjliggör en mer effektiv bindning till receptorer i hjärnan, vilket gör den märkbart starkare än Delta-9 THC. Faktum är att THC-H kemikalier binder till receptorer med 10% större affinitet än THC.

Effekter av THCH?

Forskning visar att det kan vara upp till 10 gånger starkare än Delta 9 THC och den näst mest psykoaktiva cannabinoiden som hittills upptäckts, efter THC-P. Den extra styrkan lägger till känslan av glädje och eufori som du vanligtvis förväntar dig av Delta 9, och kroppseffekterna når en helt annan nivå.

De cerebrala och fysiska effekterna varar också länge. Väldigt länge. Upp till dubbelt så länge som du kanske förväntar dig från vanligt THC. Eftersom olika cannabinoider samverkar med olika receptorer, bör det finnas ett spektrum av medicinska användningsområden för THCH, vilket väcker intresse hos medicinska cannabisforskare.

Men THCH är så nytt att det ännu inte har funnits tillräckligt med tid för att genomföra betydande medicinsk forskning om THCH-cannabinoiden för att fastställa eller bekräfta dess medicinska värde.

När man granskar användarrapporter finns det anekdotisk evidens som pekar på att människor tycker att THC-H är effektivt för sömnlöshet, inflammation, kronisk smärta och aptitproblem, men dessa rapporter bör tas med en nypa salt tills det finns ett antal stödjande medicinska forskningsresultat.

Finns det potentiella hälsofördelar med THCH?

Eftersom THCH är en relativt nyupptäckt cannabinoid, har det ännu inte genomförts tillräckligt med omfattande medicinsk forskning för att fastställa dess potentiella hälsofördelar. Forskning om nya cannabinoider tar tid, och det finns många faktorer som påverkar om och hur en cannabinoid kan användas för medicinska ändamål.

Även om det finns begränsad information, och mycket av den är anekdotisk, har vissa användare rapporterat att THCH har varit fördelaktigt för vissa hälsotillstånd. Användarrapporter pekar på att THCH kan vara effektivt för att lindra sömnlöshet, minska inflammation, hantera kronisk smärta och möjligen påverka aptiten.

Det är dock viktigt att betona att dessa påståenden baseras på individuella upplevelser och inte på grundlig vetenskaplig forskning. För att fullt ut förstå de potentiella hälsofördelarna med THCH krävs ytterligare studier och kliniska prövningar. Det är alltid klokt att konsultera med en kvalificerad hälso- eller medicinsk professionell innan man utforskar användningen av nya cannabinoider för hälsosyften.

Kan THCH ge psykadeliska effekter?

Forskning visar att det kan vara upp till 10 gånger starkare än Delta 9 THC och den näst mest psykoaktiva cannabinoiden som hittills upptäckts, efter THC-P. Den extra styrkan lägger till känslan av glädje och eufori som du vanligtvis förväntar dig av Delta 9, och kroppseffekterna når en helt annan nivå.

Visas THCH i drogtester?

Absolut. Trots att THCH kommer från hampa, är dess styrka anmärkningsvärt hög. Många drogtester skiljer inte mellan olika cannabinoider. Alla former av THC metaboliseras av ett enzym som kallas THC-COOH, och det är detta som de flesta drogtester faktiskt testar för.

Är THCH lagligt i Sverige?

THCH har ännu inte tagits upp av folkhälsomyndigheten och klassas ej som en olaglig substans eftersom THCH inte är en isom av THC. Folkhälsomyndigheten har inte heller tagit upp THCH som ett möjligt farligt ämne som hade gjort THCH kontrollerat vid Sveriges gränser. Vi på LGD kommer hålla er uppdaterade gällande THCH´s lagliga status i Sverige. Så, THCH är i dagsläget lagligt att köpa, sälja och inneha i Sverige. 

Skillnaden mellan THCH och THC ( Delta-8, Delta-9 och Delta-10)?

För att bättre förstå hur potent THC-H är, låt oss bryta ner skillnaderna mellan denna cannabinoid och tre andra populära cannabinoider som du förmodligen har hört talas om.

Låt oss börja med Delta-8 THC. Det är en naturligt förekommande cannabinoid som finns i cannabis- och hampaväxter. Delta-8 är en utmärkt startpunkt för nybörjare inom cannabis som utforskar de psykoaktiva effekterna av THC.
Delta-8 orsakar milda psykoaktiva effekter och anses vara mycket mer avslappnande än alla andra Delta-cannabinoider. På liknande sätt erbjuder Delta-10 THC också milda psykoaktiva effekter och är inte oerhört stark.

Den främsta skillnaden mellan Delta-8 och Delta-10 är att den förra ger djup avslappning, medan den senare erbjuder en ökning av energi och kreativitet.

Slutligen har vi den traditionella formen av THC, Delta-9 THC. Den är mycket kraftfullare än Delta-8 och Delta-10, med högsta styrka och starkaste effekter. Delta-9 är den vanligaste och mest populära formen av THC, men den är inte den starkaste nu när vi har THC-H.

Du läste rätt, THC-H anses vara 10 gånger starkare än vanligt Delta-9 THC. Gör vad du vill med den informationen.

Vad är skillnaden mellan THCH och HHC?

THCH (Tetrahydrocannabihexol) och HHC (Hexahydrocannabinol) är två olika cannabinoider som har några distinkta skillnader:

 1. Kemisk struktur:
  • THCH: Har en längre n-hexyl sidokedja bestående av sex kolatomer, vilket ger den dess unika egenskaper.
  • HHC: Har en hexahydrostruktur, vilket innebär att den har en cyklisk ringstruktur.
 2. Potens och effekter:
  • THCH: Tros vara upp till 10 gånger starkare än Delta-9 THC och anses vara den näst mest psykoaktiva cannabinoiden efter THC-P. Användarrapporter indikerar att THCH ger kraftfulla effekter, inklusive ökad glädje och eufori, samt en starkare kroppshög.
  • HHC: Har mildare, men tydliga, psykoaktiva effekter som liknar THC. Den erbjuder en avslappnande upplevelse utan de kraftiga psykoaktiva effekterna som ibland följer med THC.
 3. Upptäcktsår:
  • THCH: Upptäcktes år 2020.
  • HHC: Är ännu en nyare upptäckt cannabinoid.
 4. Forskning och medicinska användningar:
  • THCH: Det har ännu inte genomförts tillräckligt med omfattande medicinsk forskning för att fastställa dess potentiella hälsofördelar.
  • HHC: Liknande THCH är det också relativt nytt, och dess medicinska användningar kräver ytterligare forskning.

Sammanfattningsvis har THCH och HHC olika kemiska strukturer och potensnivåer, vilket resulterar i olika upplevelser och effekter för användarna.

Var kan man köpa THCH i Sverige?

THCH-produkter finns tillgängliga online hos de flesta återförsäljare av hampabaserade produkter. De säljs också i butiker som säljer hampaprodukter, närbutiker, bensinstationer och vissa vapebutiker. THCH är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper THCH-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter. 

Vi på LD säljer THCH produkter till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra THCH produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras THCH återförsäljare. Vi säljer dessutom THCH i bulk och som wholesaler och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter. Vi hjälper gärna till.
LGD säljer THCH vape, THCH godis och THCH buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda headshop. 

THCH – Ej att förväxla med Spice eller Helsyntetiska Cannabinoider

Det är viktigt att påpeka att THCH (Tetrahydrocannabihexol) inte ska förväxlas med Spice eller helsyntetiska cannabinoider. Spice, även känt som syntetisk cannabis eller K2, är en blandning av torkade växter som är sprayade med kemikalier för att efterlikna THC-effekter. Dessa syntetiska cannabinoider är ofta associerade med farliga biverkningar och oreglerad produktion.

Å andra sidan är THCH en naturligt förekommande cannabinoid som hittas i cannabisväxten. Det är inte ett syntetiskt alternativ och bör inte betraktas som Spice eller andra helsyntetiska cannabinoider. THCH är en naturlig beståndsdel med egna unika egenskaper och effekter.

Att klargöra denna distinktion är viktigt för att undvika förvirring och för att säkerställa att människor har korrekt information om de ämnen de använder eller överväger att använda. Att välja naturliga cannabinoider från cannabisväxten är generellt sett att föredra framför syntetiska alternativ med oklara konsekvenser och potentiella risker.

Allmänt om THCH 

THCH, eller Tetrahydrocannabihexol, är en cannabinoid som upptäcktes år 2020 och anses vara en av de nyare tillskotten till den växande familjen av cannabinoider som finns i cannabisväxten. Här är några allmänna punkter om THCH:

 1. Kemisk struktur: THCH har en distinkt kemisk struktur med en längre n-hexyl sidokedja bestående av sex kolatomer. Denna struktur skiljer den från andra mer välkända cannabinoider som Delta-9 THC.
 2. Potens: Det rapporteras att THCH kan vara upp till 10 gånger starkare än Delta-9 THC, som är den mest kända och vanligt förekommande psykoaktiva cannabinoiden i cannabis.
 3. Effekter: Användarrapporter indikerar att THCH ger kraftfulla psykoaktiva effekter, inklusive ökad glädje och eufori. Dessutom upplever användare ofta en kraftigare kroppshög än med traditionellt THC.

Framtiden för THCH och THCB i Sverige

Eftersom dessa molekyler är förvillande lika andra redan förbjudna rusgivande ämnen uppmanar vi till noggrann övervakning av Folkhälsomyndighetens lista över ”Substanser under utredning” och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Det är viktigt att betona att dessa molekyler när som helst kan förbjudas, och det ligger på den enskilde att säkerställa att man inte köper olagliga substanser.

Q&A om THCH

Q: Vad är THCH och hur får man det?

A: THCH, eller Tetrahydrocannabihexol, är en cannabinoid som finns i cannabisväxten. För att få THCH kan det extraheras från cannabis eller användas i produkter som framställts med höga koncentrationer av denna specifika cannabinoid.

Q: Vad skiljer THCH från andra cannabinoider som THC och CBD?

A: THCH skiljer sig kemiskt från andra cannabinoider som THC och CBD genom sin unika struktur med en längre n-hexyl sidokedja. Det ger den distinkta egenskaper och potens.

Q: Vilka effekter kan THCH ge?

A: Användarrapporter antyder att THCH kan ge kraftfulla psykoaktiva effekter, inklusive ökad glädje och eufori. Den ger också ofta en kraftigare kroppshög än traditionellt THC.

Q: Kan THCH orsaka psykedeliska effekter?

A: Ja, THCH anses vara en psykoaktiv cannabinoid och kan orsaka starka psykedeliska effekter, särskilt i högre doser.

Q: Kan THCH detekteras i drogtester?

A: De flesta drogtester är inriktade på detektering av THC. Eftersom THCH är en variant av THC, kan det sannolikt detekteras i dessa tester.

Q: Är THCH lagligt i Sverige?

A: Lagstiftningen kring THCH och cannabinoider varierar. Det är viktigt att vara medveten om och följa lokala lagar kring användning och innehav.

Q: Vad skiljer THCHs struktur från andra cannabinoider?

A: THCHs struktur skiljer sig genom dess längre n-hexyl sidokedja, vilket ger den dess specifika egenskaper.

Q: Vilka möjliga hälsofördelar har THCH?

A: Forskningen om THCHs hälsofördelar är pågående, och det finns ännu ingen omfattande information om dess specifika medicinska användningar.

Q: Var kan man köpa THCH i Sverige?

A: Köp av THCH och andra cannabinoidprodukter kan vara reglerat och bör endast göras från pålitliga källor för att säkerställa kvalitet och överensstämmelse med lagar.

Q: Hur fungerar THCH i USA?

A: Lagstiftningen kring cannabinoider varierar i USA beroende på delstat. Vissa delstater har legaliserat cannabis, medan andra har strikta restriktioner.

Q: Vad bör man tänka på vid användning av THCH?

A: Vid användning av THCH är det viktigt att överväga dosering, källans pålitlighet och lokala lagar. Användning bör göras med försiktighet.

Q: Är THCH som spice?

A: Nej, THCH är en naturlig cannabinoid som finns i cannabisväxten och bör inte förväxlas med spice eller helsyntetiska cannabinoider.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60