THCJD Information – Allt om THCJD i Sverige

Delta-9 THC, Delta-8 THC,THCP, HHC-O, HHC, THC-O och många fler – listan över nya cannabinoider fortsätter sin utveckling framåt och nya cannabinoider konstant  introduceras. 

Även om det finns 100-tals cannabinoider som naturligt förekommer i cannabis- och hampaväxter – har forskning och framsteg inom teknologi även möjliggjort skapandet av syntetiska föreningar, sk analoger. Trots detta avskräcker vissa konsumenter från produkter när de inser att de är syntetiska.
Denna ständiga utvecklande utforskning har nu lett oss till introduktionen av THCjd – en potent, sällsynt och naturligt förekommande cannabinoid som förtjänar uppmärksamhet. För de som söker en ny och spännande upplevelse inom den cannabinoida sfären – erbjuder THCjd en möjlighet att utforska dess unika egenskaper och effekter. THCjd är en naturlig förening som finns i cannabisplantan- och hampaväxter och har potentialen att bli en favorit bland de som strävar efter naturliga cannabinoider. Nu har vi äntligen breddat med THCJD och mer kommer. Köp THCJD hos oss! 

Vad är THCJD?

THCjd, eller Delta-j, är en fascinerande cannabinoid som nyligen fått uppmärksamhet inom hampa- och cannabisindustrin på grund av dess teknologiska framsteg. Innan dessa framsteg var det utmanande att upptäcka och studera sällsynta cannabinoider som THCjd. Men nu öppnar forskningen upp nya möjligheter för att förstå dess potentiella fördelar och effekter.

En av de mest anmärkningsvärda skillnaderna mellan THCjd och den traditionella Delta-9 THC, som är den primära psykoaktiva komponenten i cannabis – är den molekylära strukturen. Delta-9 THC har en 5-kolens sidokedja, medan THCjd imponerar med en imponerande 8-kolens sidokedja. Denna skillnad i kemisk struktur är grundläggande för THCjd:s unika potens och de kraftfulla effekter den kan producera.
Det är just dessa molekylära skillnader som ger THCjd dess specifika egenskaper och potential. Effekterna av THCjd är distinkta och kan skilja sig från andra cannabinoider. Att utforska dessa unika egenskaper ger en djupare förståelse för varför THCjd väcker intresse bland dem som söker en ny och spännande upplevelse inom cannabisvärlden.

Effekterna av THCJD?

Enligt anekdotiska rapporter inkluderar de vanligaste effekterna av THCjd följande:

 • Eufori
 • Glädje
 • Avslappning
 • Mental och fysisk lindring

Även om THCjd fortfarande är relativt nytt på marknaden, har konsumenter som köpt produkter med denna cannabinoid hyllat den unika ”high” cannabinoiden erbjuder jämfört med andra populära cannabinoider.

Den ger känslor av lycka och avslappning, vilket ger kroppen en känsla av lugn. Många användare som har provat THCjd jämför upplevelsen med andra cannabinoider som THC-P, vilken är ungefär 30 gånger starkare än traditionellt Delta-9 THC.

THCjd ger en långvarig rusning som varar från 1 till 4 timmar, beroende på dos och individuell tolerans. Oavsett detta är THCjd en njutning för erfarna användare som söker något kraftfullare. Det är viktigt att notera att individuella reaktioner kan variera, och användare bör alltid vara medvetna om sina egna toleransnivåer och doseringspreferenser när de utforskar nya cannabinoider. Utforskningen av THCjd öppnar upp för spännande möjligheter inom cannabinoidvärlden och erbjuder en ny dimension för dem som söker en varierad och fördjupad rökningsupplevelse.

Vad kan vara fördelarna med THCJD?

THCjd, med dess påstådda betydande styrka jämfört med Delta-9 THC, öppnar upp spännande möjligheter för att förbättra både fysiskt och mentalt välmående.

På den fysiska sidan är THCjds fördjupade avslappning av särskild betydelse för medicinska patienter som brottas med kronisk smärta och inflammation. Förmågan att lugna kroppen och framkalla känslor av lätthet och avkoppling gör det till ett värdefullt verktyg för dem som söker lindring från dessa besvär. Dessutom har THCjd visat sig vara en lovande hjälp för dem som lider av sömnlöshet, vilket ger hopp om förbättrad sömnkvalitet och återhämtning.

I och med att THCjd är kraftfullare än Delta-9 THC utgör det också ett intressant alternativ för dem som kämpar med mentala hälsoutmaningar som depression, PTSD och andra humörstörningar. THCjd har visat sig ha förmågan att kraftigt lugna sinnet och erbjuda en djup känsla av avslappning. Det är dock viktigt att notera att vid höga doser kan THCjd även framkalla ångest och paranoia, särskilt hos personer med lägre tolerans. Doseringen bör därför justeras noga för att balansera önskade effekter och undvika oönskade biverkningar.

Hur legaliteten ut i Sverige och Europa? Är det lagligt?

THCJD är precis som THCP och HHC-O, i nuläget är det lagligt, och kommer vara det framöver (inte THCP och HHC-O, dessa är olagliga from 16/1-24). Men precis som dessa cannabinoider är THCJD lagligt i talande stund men kommer inom kort hanteras av folkhälsomyndigheten som ”Substanser under utredning”, när detta skickas tills staten som ska ge ut en dom om legalitet dröjer det oftast fram till årskiftet/sommar under det halvåret innan det blir olagligt.
Vi rekommenderar att hålla koll på listan ”Substanser under utredning” hos folkhälsomyndigheten för att hålla sig informerad.
I Europa gäller ungefär samma sak som i Sverige, legaliteten kan variera beroende på land. Vi rekommenderar att kolla upp informationen hos respektive land.

Kan THCJD ge psykadeliska effekter?

Det finns begränsad information om THCjd och dess eventuella psykadeliska effekter, och forskningen är fortfarande i ett tidigt skede. Enligt anekdotiska rapporter och tidiga observationer tyder vissa upplevelser på att THCjd kan ge en mer intensiv och psykedelisk upplevelse jämfört med andra cannabinoider.

Det är dock viktigt att notera att individuella reaktioner på THCjd kan variera avsevärt. Psykedeliska effekter kan bero på flera faktorer, inklusive dosering, individuell tolerans och den specifika cannabinoidprofilen i produkten.

För dem som är intresserade av att utforska cannabinoider med psykedelisk potential – bör vara medvetna om att det finns begränsad forskning och att effekterna kan vara svåra att förutsäga. Som med alla cannabinoider är det rekommenderat att användare börjar med låga doser och ökar gradvis för att övervaka och anpassa sig till sina egna reaktioner och toleransnivåer.

Visas THCJD i drogtester?

THCjd är en relativt ny cannabinoid, och det är ännu inte helt klart huruvida det kan detekteras i vanliga drogtestpaneler. Traditionella drogtest är oftast inriktade på att upptäcka det vanligare Delta-9 THC och kan därför inte nödvändigtvis skilja THCjd från andra cannabinoider.

Det är viktigt att notera att THCjd har en strukturell skillnad jämfört med Delta-9 THC, och det är möjligt att specialiserade tester som är utformade för att upptäcka särskilda cannabinoider kan användas för att identifiera THCjd. Däremot är sådana tester inte alltid standard i rutindrogtestning.

Om du är föremål för drogtestning och är osäker på om THCjd kommer att detekteras, är det bäst att konsultera med den organisation eller det företag som utför testet för att få den mest exakta och relevanta informationen baserat på deras specifika tester och riktlinjer.

Vad är skillnaden mellan THCJD och THC?

Skillnaden mellan THCjd (Tetrahydrocannabivarin) och THC (Tetrahydrocannabinol) ligger huvudsakligen i deras kemiska strukturer och de därmed sammanhängande effekterna. Här är några av de främsta skillnaderna:

 1. Molekylär Struktur:
  • THCjd: THCjd har en imponerande 8-kolens sidokedja i sin molekylära struktur.
  • THC: THC har en 5-kolens sidokedja.
 2. Psykoaktivitet:
  • THCjd: Även om THCjd kan ha psykoaktiva effekter, anses det vara betydligt svagare än traditionellt Delta-9 THC.
  • THC: Delta-9 THC är den primära psykoaktiva komponenten i cannabis och ansvarar för den klassiska ”höga” känslan.
 3. Effekter:
  • THCjd: Rapporterade effekter inkluderar eufori, glädje, avslappning och mental/fysisk lindring. Vissa användare beskriver det som en mer intensiv upplevelse jämfört med Delta-9 THC.
  • THC: De vanliga effekterna av Delta-9 THC inkluderar eufori, förändrad perception, avslappning och ökad aptit.
 4. Medicinska Användningsområden:
  • THCjd: Har visat potential för att lindra smärta, inflammation och sömnlöshet, liksom potentiella fördelar för mental hälsa.
  • THC: Används ofta för att hantera smärta, aptitstimulering och andra medicinska tillstånd.
 5. Forskning och Uppdagelse:
  • THCjd: Är relativt nytt på marknaden och forskningen på dess egenskaper och potentiella fördelar är fortfarande i sina tidiga stadier.
  • THC: Är den mest studerade cannabinoiden och har omfattande forskning som stöder dess medicinska användning och effekter.

Det är viktigt att notera att individuella reaktioner på både THCjd och THC kan variera, och det är alltid klokt att börja med låga doser när man utforskar nya cannabinoider. Dessutom är lagstiftningen kring dessa ämnen olika i olika regioner, och det är viktigt att vara medveten om lokala lagar och bestämmelser.

Vad är skillnaden mellan THCJD och HHC?

Både THCjd (Tetrahydrocannabivarin) och HHC (Hexahydrocannabinol) är cannabinoider som finns naturligt i cannabisväxter, men de har några grundläggande skillnader, särskilt i deras kemiska struktur och rapporterade effekter:

 1. Molekylär Struktur:
  • THCjd: Har en imponerande 8-kolens sidokedja i sin molekylära struktur.
  • HHC: Har en hexahydro-benzenringstruktur och är kemiskt annorlunda än THCjd.
 2. Psykoaktivitet:
  • THCjd: Även om THCjd kan ha psykoaktiva effekter, anses det vara betydligt svagare än traditionellt Delta-9 THC.
  • HHC: HHC är känt för sina potentiella psykoaktiva egenskaper, men dess exakta effekter och styrka kan variera.
 3. Källa:
  • THCjd: THCjd är en naturligt förekommande cannabinoid i hampa- och cannabisväxter.
  • HHC: HHC kan förekomma naturligt i cannabis, och dess existens har upptäckts i frön från cannabis sativa-plantan.
 4. Forskning och Uppdagelse:
  • THCjd: Forskningen på THCjd är fortfarande i sina tidiga stadier, och dess fulla potential och eventuella risker är inte helt klara.
  • HHC: HHC upptäcktes i cannabisfrön av spanska forskare 2020, och forskningen på dess egenskaper är också pågående.

Dessa skillnader understryker den komplexa naturen hos olika cannabinoider och visar behovet av fortsatt forskning för att förstå deras individuella egenskaper och hur de interagerar med kroppens endokannabinoidsystem. Som alltid är det viktigt att vara medveten om den begränsade forskningen och vara försiktig när man utforskar dessa substanser. Dessutom kan lagstiftningen kring dessa ämnen variera beroende på region.

THCJD och THCH – Ej att förväxla med Spice eller Helsyntetiska Cannabinoider

Det är korrekt att THCJD (Tetrahydrocannabivarin) och THCH (Tetrahydrocannabihexol eller någon annan variant av detta) är naturliga cannabinoider som finns i cannabisväxter, och de är inte att förväxla med Spice eller andra helt syntetiska cannabinoider.

Spice, även känd som syntetisk cannabis eller K2, är en grupp kemiska föreningar som ofta skapas i laboratorier och sprayas på örtblandningar för att efterlikna effekterna av THC (tetrahydrocannabinol), den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabis. Dessa syntetiska cannabinoider kan vara mycket potenta och har kända risker för användare, inklusive allvarliga hälsoproblem.

THCJD och THCH, å andra sidan, är naturliga förekommande cannabinoider som finns i cannabisväxter. THCJD har en imponerande 8-kolens sidokedja i sin molekylära struktur, medan THCH verkar vara en felaktig benämning eller en term som inte är allmänt erkänd inom cannabinoidforskningen. Om du hänvisar till ett specifikt cannabinoid, kan det vara bra att dubbelkolla namnet för korrekthet.

Sammanfattningsvis, THCJD och naturliga cannabinoider i cannabisväxter skiljer sig väsentligt från Spice och helt syntetiska cannabinoider. Det är viktigt att vara medveten om källan till de substanser man använder och att följa lokala lagar och bestämmelser för att säkerställa en ansvarsfull och säker användning.

Framtiden för THCJD och THCH i Sverige

Eftersom dessa molekyler är förvillande lika andra redan förbjudna rusgivande ämnen uppmanar vi till noggrann övervakning av Folkhälsomyndighetens lista över ”Substanser under utredning” och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Det är viktigt att betona att dessa molekyler när som helst kan förbjudas, och det ligger på den enskilde att säkerställa att man inte köper olagliga substanser.


Vart kan jag köpa THCJD i Sverige?

THCJD-produkter finns tillgängliga online hos de flesta återförsäljare av hampabaserade produkter. De säljs också i butiker som säljer hampaprodukter, närbutiker, bensinstationer och vissa vapebutiker. THCJD är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper THCJD-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter.

Vi på LD säljer THCJD produkter till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra THCJD produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras THCJD återförsäljare. Vi säljer dessutom THCJD i bulk och som wholesaler och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter. Vi hjälper gärna till.
LGD säljer THCJD vape, THCJD godis och THCJD buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda headshop.

Q&A om THCJD

Fråga 1: Vad är THCjd och vad skiljer det från Delta-9 THC?
Svar: THCjd är en cannabinoid som naturligt förekommer i hampa- och cannabisväxter. Det skiljer sig från Delta-9 THC genom sin molekylära struktur, särskilt genom en imponerande 8-kolens sidokedja jämfört med Delta-9 THC:s 5-kolens sidokedja.

Fråga 2: Vilka är de vanligaste effekterna av THCjd enligt anekdotiska rapporter?
Svar: De vanligaste effekterna inkluderar eufori, glädje, avslappning och mental/fysisk lindring. Många användare uppskattar den unika ”high” som THCjd erbjuder jämfört med andra cannabinoider.

Fråga 3: Hur påverkar THCjd fysiskt och mentalt välmående?
Svar: THCjd erbjuder djup avslappning, vilket är särskilt fördelaktigt för medicinska patienter med kronisk smärta och inflammation. Det har också visat sig vara en hjälp vid sömnlöshet. Mentalt kan THCjd lugna sinnet, men höga doser kan framkalla ångest och paranoia, särskilt hos dem med lägre tolerans.

Fråga 4: Hur skiljer sig THCjd som medicinsk resurs?
Svar: THCjd öppnar möjligheter för förbättring inom fysiskt välmående, särskilt för smärtlindring och avslappning. Inom mental hälsa kan det vara ett alternativ för dem som kämpar med depression, PTSD och humörstörningar.

Fråga 5: Finns det några risker eller biverkningar med THCjd?
Svar: Vid höga doser kan THCjd utlösa ångest och paranoia, speciellt hos personer med lägre tolerans. Dosering bör anpassas noga för att undvika oönskade effekter. Individuella reaktioner kan variera.

Fråga 6: Vilka möjligheter öppnar THCjd för medicinsk användning?
Svar: THCjd erbjuder möjligheter för lindring av kronisk smärta, inflammation och sömnlöshet. Dess potentare natur gör det också intressant för personer med mentala hälsoutmaningar.

Fråga 7: Vad säger forskningen om THCjd och dess potential?
Svar: Forskningen om THCjd är fortfarande pågående, men tidiga resultat pekar på dess unika egenskaper och dess roll som en potentiell medicinsk resurs inom cannabinoidfamiljen.

Observera att dessa svar baseras på anekdotiska rapporter och tidig forskning, och individuella erfarenheter kan variera.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60