THCP information – Allt om THCP i Sverige

THCP: En kraftfull cannabinoid med potentiella fördelar som kan ersätta HHC.

‼️ THCP och HHCO är nu helt olagligt efter 2024-01-16

THCP, även känt som delta-9-tetrahydrocannabiforol, är en nyupptäckt cannabinoid som finns i mycket små mängder i vissa marijuana-sorter och kan framställas i laboratorier genom att modifiera lagligt framställd CBD från hampa. Denna ovanliga cannabinoid upptäcktes av italienska forskare av misstag år 2019 under analysen av en specifik marijuanasort.
Cannabis, även känd som marijuana eller hasch, har länge varit föremål för forskning på grund av dess komplexa kemiska sammansättning och dess påverkan på människokroppen. De mest kända föreningarna i cannabis är delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Men nyligen har uppmärksamheten riktats mot två mindre kända cannabinoider: tetrahydrocannabiphorol (THCP) och delta-9-tetrahydrocannabiforol (THCB). På denna sida kommer vi ta upp alla fördelar, effekter, bieffekter och allmän information kring ämnet THCP.

Vad är THCP?

THCP är en organisk cannabinoid, också känd som ett fytokannabinoid, som liknar delta-9 THC, den vanligaste cannabinoiden i de flesta marijuana-sorter. Trots att den först identifierades i en specifik marijuanasort kan THCP också framställas i laboratorium genom kemisk manipulation av CBD som utvinns från lagliga hampaväxter. För att producera tillräckligt med THCP för att vara kommersiellt lönsamt krävs dock laboratorieframställning eftersom det förekommer endast i mycket små mängder i cannabisblomman. THCP är därmed på gränsen till syntetisk, detta beror på vad man personligen anser vara syntetisk eller icke syntetisk.
THCP är en cannabinoid som har fått ökad uppmärksamhet för sin potentiella styrka i jämförelse med THC. Även om det är liknande i struktur till THC, har THCP en längre alkylkedja som kan påverka dess interaktion med cannabinoidreceptorer i människokroppen. Några tidiga studier har antytt att THCP kan vara mer potent än THC när det gäller att aktivera dessa receptorer, vilket kan leda till starkare psykoaktiva effekter. Det är viktigt att notera att forskning om THCP är begränsad och att mer studier behövs för att förstå dess effekter på människors hälsa och välbefinnande.

Vad ar THCP
Vad är THCP?

Effekter av THCP?

Eftersom THCP binder så effektivt till cannabinoidreceptorerna är det troligt att det kan producera liknande effekter som delta-9 THC, men möjligen ännu mer framträdande. Studier på möss visade att THCP orsakade minskad aktivitetsnivå vid lägre doser och övergick till kataplexi, ett transliknande tillstånd, vid högre doser. Dessutom visade THCP smärtlindrande egenskaper vid högre doser.
Den starka bindningsförmågan till cannabinoidreceptorerna gör att THCP kan vara värdefull inte bara för rekreationellt bruk utan även för att lindra smärta, illamående och hjälpa till med sömnproblem. Även om THCP ännu inte har undersökts tillräckligt, tyder det på att dess överlägsna bindningskapacitet till mänskliga receptorer kan göra det särskilt användbart för att behandla olika tillstånd.

THCP och dess närvaro i vissa marijuana-sorter kan redan förklara varför dessa sorter verkar vara mer berusande än andra sorter med liknande eller högre nivåer av delta-9 THC. Framtida cannabisuppfödning kan fokusera på att skapa sorter med högre koncentrationer av THCP för att förstärka dess effekter.

Finns det potentiella hälsofördelar med THCP?

THCP är för närvarande föremål för intensiv forskning för att förstå dess potential som en terapeutisk cannabinoid. Det finns bevis för att THCP har antiinflammatoriska egenskaper och kan vara till hjälp vid smärtlindring, aptitreglering och behandling av vissa neurologiska störningar. Det är dock viktigt att notera att dessa resultat är preliminära och att fler kliniska studier behövs för att bekräfta de exakta fördelarna med THCP.

Kan THCP ge psykadeliska effekter?

Enligt flera användare har denna cannabinoid kunnat ge effekter som efterliknar psykadeliska svampar, dock i mycket mindre utsträckning. THCP är inte hallucinogent, men upplevelsen beskrivs ofta som psykedelisk. Vid felanvändning kommer du inte att se saker lämna din kropp eller uppleva några klassiska psykedeliska effekter – men det driver din uppfattning bort från ditt center. Du kan finna intresse för saker du normalt inte skulle göra, musik kan låta annorlunda än du minns, och färger kan verka förstärkta, du kan uppfatta fasta objekt som rörliga.

Visas THCP i drogtester?

Det är osäkert om THCP kan upptäckas i drogtester eftersom det ännu inte har studerats tillräckligt. Men det finns ingen anledning att tro att THCP inte producerar nedbrytningsprodukter av THC i kroppen, vilket skulle kunna upptäckas av vanliga drogtester som används av arbetsgivare och polisen.
Detta verkar också vara beroende på vem som använder THCP och hur det används, vi rekommenderat inte att använda THCP på något sätt om du riskerar ditt arbete eller andra viktiga saker i ditt liv om användning av THCP riskerar detta.

Är THCP lagligt i Sverige?

THCP har ännu inte tagits upp av folkhälsomyndigheten och klassas ej som en olaglig substans eftersom THCP inte är en isom av THC. Folkhälsomyndigheten har inte heller tagit upp THCP som ett möjligt farligt ämne som hade gjort THCP kontrollerat vid Sveriges gränser. Vi på LGD kommer hålla er uppdaterade gällande THCP´s lagliga status i Sverige. Så, THCP är i dagsläget lagligt att köpa, sälja och inneha i Sverige. 

Skillnaden mellan THCP och THC?

THCP är en nyupptäckt cannabinoid som tros vara cirka 30 gånger så stark som THC. Än så länge är det inte naturligt tillgängligt i cannabis i så pass höga halter att det går att gå direkt från planta till olja, men som en allmänt naturlig cannabinoid är det bara en tidsfråga tills hög-THCP-stammar föds upp.
Den enda skillnaden är att THC har en kedja med fem kolatomer, medan THCP har sju kolatomer, vilket också gör THCP till den enda naturligt påfunna cannabinoiden med fler än 5 kolatomer. THCP:s längre kolatom-kedja producerar cannabinoida egenskaper som är mycket högre än THC, vilket gör den mer potent. Det är allmänt känt att för att få en psykoaktiv upplevelse av THC krävs minst 3 kolatomer och effekterna höjs desto fler kolatomer som finns, det finns dock en gräns för detta.

En ren cannabisplanta innehåller alla 120-150 cannabinoider i sina naturliga former. För att framställa tex de vanliga cannabinoiderna måste dem gå igenom en process som kallas dekarboxylering där de utsätts för värme. THCA, CBDA och CBCA omvandlas alla till THC, CBD eller CBC och detta gäller för alla föreningar i cannabisplantan. Detsamma gäller THCP, THCPA förvandlas till THCP. Det tillverkas oftast kommersiellt i laboratoriemiljö genom extraktion och isolering från hampa och cannabis med hjälp av kromatografitekniker. De använder vanligtvis CBD-isolat som utgångsmaterial för att göra THCP, alla LGD:s produkter utvinns ur CBD-isolat för att Delta-8 och Delta-9 inte ska befinna sig i den färdiga oljan.


För att sammanfatta detta innebär det att THCP måste genomgå en process från sin naturliga THCPA-form för att bli THCP som vi sedan använder i tex våra THCP vapes eller THCP godisar. THCP finns alltså redan naturligt i cannabisplantan men måste genomgå en process för att bli till den olja vi använder.

Vad är skillnaden mellan THCP och HHC?

HHC är i grund och botten bara THC som har hydrogenerats. Hydrogenerering är en ganska enkel process. Som du kanske kan gissa har det med väte att göra. THC omvandlas till HHC genom att lägga till vätemolekyler över dubbelbindningarna som finns i THC. Den kemiska reaktionen mellan THC-föreningen och väte förändrar både molekylvikten och molekylgeometrin.
Det skapar också andra effekter än de som THC har på kroppen. Det är därför HHC ses som ett Delta 8-THC-alternativ, eftersom det har jämförande effekter. THC är alltså Delta-9 i sin vanliga form, inte Delta-8 vilket har och anses ge olika effekter.
Om man jämför de två, skulle THCP säkert vinna i en tävling av ren styrka över HHC helt enkelt för att THCP är bland de mest potenta cannabinoiderna som har upptäckts. HHC, å andra sidan, anses vanligtvis vara något mindre potent än delta 9 THC, vilket betyder att det är ännu mindre potent i jämförelse med ultrakraftfulla THCP. Om du letar efter cannabinoiden med de starkaste effekterna är THCP verkligen ett bättre val än HHC.

Var kan man köpa THCP i Sverige?

THCP-produkter finns tillgängliga online hos de flesta återförsäljare av hampabaserade produkter. De säljs också i butiker som säljer hampaprodukter, närbutiker, bensinstationer och vissa vapebutiker. THCP är fortfarande relativt ny i Sverige och kan vara svår att hitta, vi rekommenderar stor försiktighet när man köper THCP-produkter då det finns bättre och sämre reglerade butiker, både online och fysiska butiker. Kolla alltid recensioner, se till att butiken är legitim och att det finns relevanta labbrapporter.

Vi på LGD säljer THCP produkter till hela Sverige och är transparanta med labbrapporter på alla våra THCP produkter. Vi anses som en betrodd online butik med flertalet kunder och butiker som kan bekräfta oss som deras THCP återförsäljare. Vi säljer dessutom THCP i bulk och som wholesaler och har en bra marknadsöversikt, vill du inte köpa av oss kan du alltid kolla med oss om en butik är betrodd med deras cannabinoid-produkter. Vi hjälper gärna till.
LGD säljer THCP vape, THCP godis och THCP buds till hela Sverige och är Sveriges mest betrodda butik inom grey area cannabinoider i Sverige.

THCP i Sverige
THCP i Sverige

Hur fungerar THCP i USA?

När det gäller lagligheten har kongressen i USA legaliserat hampa och dess föreningar enligt Farm Bill 2018, förutsatt att de innehåller mindre än 0,3 procent delta-9 THC. Vissa delstater har dock agerat för att reglera eller begränsa tillgången till cannabinoider som härstammar från hampa, inklusive THCP. THCP har länge funnits i USA och kommer upp mer och mer i online butiker och fysiska shoppar. Folket i USA tycker att THCP är ett bra alternativ till THC då den kräver en mindre procenthalt för att ge samma effekt. Dock har flera uttalat sig THCP och dennes syntetiska status, vilket man i USA klassar som halvsyntetisk pga att den fortfarande måste framställas i labb.

THCP och HHCO – Ej att förväxla med Spice eller Helsyntetiska Cannabinoider

Många undrar om THCP och HHCO är likvärdiga med Spice eller andra helsyntetiska cannabinoider. Svaret är entydigt nej. Spice och dess motsvarigheter är helt artificiella substanser som inte existerar naturligt i växtriket och klassificeras som xenobiotiska föreningar. Däremot förekommer THCP och HHCO i mycket små mängder i cannabisplantan och betraktas därmed som semi-syntetiska, då de framställs genom olika kemiska processer från naturliga extrakt av hampa/cannabis.

Allmänt om THCP

THCP är en nyligen upptäckt cannabinoid med potential för både rekreationellt och medicinskt bruk. Dess kraftfulla bindning till cannabinoidreceptorerna i kroppen gör att det kan erbjuda intensivare effekter än traditionell delta-9 THC. Dock krävs ytterligare forskning för att fastställa dess säkerhet, biverkningar och terapeutiska potential fullt ut. Om du är orolig för drogtest eller bor i en delstat med restriktioner, bör du vara försiktig med användning av THCP och andra cannabinoider som härstammar från hampa.

Framtiden för THCP och HHCO i Sverige

Eftersom dessa molekyler är förvillande lika andra redan förbjudna rusgivande ämnen uppmanar vi till noggrann övervakning av Folkhälsomyndighetens lista över ”Substanser under utredning” och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Det är viktigt att betona att dessa molekyler när som helst kan förbjudas, och det ligger på den enskilde att säkerställa att man inte köper olagliga substanser.

THCP och HHCO i Sverige
THCP och HHCO i Sverige

Q&A om THCP

Q: Vad är THCP och hur får man det?

A: THCP är en nyupptäckt cannabinoid som finns i vissa marijuanavarianter och kan skapas i laboratorier genom att modifiera lagligt framställd CBD från hampa.

Q: Vad skiljer THCP från andra cannabinoider som THC och CBD?

A: THCP liknar delta-9 THC i struktur, den vanligaste cannabinoiden i marijuana. Det kan också skapas syntetiskt från CBD.

Q: Vilka effekter kan THCP ge?

A: Studier antyder att THCP kan vara kraftfullare än THC i att aktivera cannabinoidreceptorer, vilket kan leda till starkare psykoaktiva effekter. Det kan också lindra smärta och lugna.

Q: Kan THCP orsaka psykedeliska effekter?

A: THCP är inte hallucinogent, men vissa beskriver dess effekter som mildt psykedeliska med förändrade sinnesupplevelser.

Q: Kan THCP detekteras i drogtester?

A: Det är osäkert om THCP kan detekteras i drogtester på grund av brist på forskning. Metaboliter av THCP eller liknande föreningar kan eventuellt upptäckas.

Q: Är THCP lagligt i Sverige?

A: För närvarande är THCP inte olagligt i Sverige. Det är inte reglerat som en kontrollerad substans av Folkhälsomyndigheten.

Q: Vad skiljer THCPs struktur från andra cannabinoider?

A: THCP har en längre struktur än THC, vilket kan öka dess potens och ge unika egenskaper.

Q: Vilka möjliga hälsofördelar har THCP?

A: Preliminära studier tyder på att THCP kan ha antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper, samt hjälpa med aptitreglering och neurologiska störningar.

Q: Var kan man köpa THCP i Sverige?

A: THCP-produkter finns online hos vissa återförsäljare av hampabaserade produkter samt i vissa fysiska butiker.

Q: Hur fungerar THCP i USA?

A: I USA har hampa och dess föreningar legaliserats enligt 2018 års Farm Bill, men vissa stater har regleringar för hampabaserade cannabinoider som THCP.

Q: Vad bör man tänka på vid användning av THCP?

A: THCP kan ha starkare effekter än THC, men mer forskning behövs för att förstå dess säkerhet och terapeutiska potential. Användare bör vara försiktiga, speciellt med tanke på drogtester och lokala regler.

Q: Är THCP eller HHC-O som spice?

A:De THCP och HHCO som vi säljer är varken Spice eller fullständigt syntetiska. De är naturliga semi-syntetiska cannabinoider framställda från hampaextrakt/CBD. 
Naturlig definition: Eftersom THCP och HHCO finns i små mängder i cannabisplantan kvalificeras de som naturligt förekommande cannabinoider. 
Semi-syntetisk definition: Då de naturliga mängderna av THCP i plantan är så låga att det inte är praktiskt möjligt att extrahera dem för kommersiellt bruk, används ofta hampaextrakt eller CBD som byggstenar för att kemiskt syntetisera THCP och HHCO i laboratoriemiljö. Denna process att modifiera en naturligt förekommande förening ger dem semi-syntetisk status.

All information på denna sida ska ses som rent informativ och uppmanar inte någon till att bruka några cannabinoider som läkemedel eller kosttillskott.

Har du problem med missbruk – Kontakta Droghjälpen på 020-91 91 91

Mår du inte bra? Se kontaktuppgifter nedan:

För unga kontakta: 010 476 19 99.

För män (Mansjouren Stockholm):  08-30 30 20

För äldre –  0771-22 00 60